Formgivning i samarbete med Tore Wretman
 

Cordon Bleu

Glasbrukets dåvarande styrelseordförande Leif Nordkvist bad mig kontakta Tore Wretman och föreslå ett samarbete. Tanken var att vi tillsammans skulle formge en serie glas avsedda för bordets drycker.

Jag ringde Tore Wretman som på den tiden var bosatt i Mougins i Frankrike. Han blev genast entusiastisk och vi kom överens om att träffas förutsättningslöst en första gång i Tore Wretmans bostad i Stockholm.

Vid vårt första möte kom vi fram till att serien borde ha ett genomgående tema. Tore föreslog att vinglasen skulle ha en blå slinga runt benet som fick symbolisera "Le Cordon Bleu" (den blå snodden) som är den högsta utmärkelsen en kock kan få i Frankrike och som Tore själv hade förärats.

Tore ville också att glasen skulle ha en blå kant, både kring mynningen och foten, en önskan han återkom till flera gånger under utvecklingsarbetet, men som bland annat av kostnadsskäl aldrig infriades.

Efter det första mötet höll vi kontakten via telefon, fax och brev.

Tore Wretmans skisser

Tores enkla skisser var underlag för de ritningar i rätt skala och med rätta proportioner som jag gjorde.
Servisen kom att bestå av 6 delar. Vinglas för rött och vitt vin, vattenglas, champagneglas, konjaksglas och en karaff.

Tore Wretmans fax

Några gånger skickade vi glas till varandra för påseende vilket framgår av faxen ovan.

När provformar av trä var klara och tekniken med att fästa den blå snodden runt benet utprovad kom Tore med fru Ewa på besök och var med vid tillverkningen av provglasen under en hel dag.

Den 3 september 1991 lanserades servisen Cordon Bleu på Operaterassen i Stockholm.
Inte mindre än 105 journalister och matskribenter från svensk media kom.

Ur Tore Wretmans bok "Om den ärbara vällusten"

Man hör ofta talas om en "cordon bleu" som benämning på en särskilt skicklig kock eller amatörmatlagare. Men det är inte många, ens i Frankrike, som vet varifrån uttrycket egentligen härstammar. Några tror att det emanerar från "Atlantens blå band", det blåa band, ruban bleu, som erövrades av de passagerarefartyg som snabbast korsade Atlanten.
Men det är fel.
Cordon bleu har nämligen inget som helst att göra med att vara snabbast, bäst eller störst. I stället har det en helt annorlunda historia. Beteckningen Cordon bleu (den blå snodden) i gastronomiska sammanhang har sitt ursprung i den finaste orden som före revolutionen kunde utdelas av franske konungen, nämligen tecknet som riddare av l'Ordre du Saint-Esprit, den Helige Andens orden. Denna orden instiftades av Henrik III 1578, under religionskriget . Ordens avsikt var att förena ledarna för det katolska partiet i kampen mot protestanterna. Utmärkelsen hängde i en blå snodd, le cord on bleu.
Den Helige Andens orden avskaffades i samband med franska revolutionen, men hade då i tvåhundra år varit den franska aristokratins finaste utmärkelse. Den torde i dag motsvaras av den högsta graden av hederslegionen, vilken för övrigt kom att bli dess efterträdare.
Att kokkonsten blev inblandad berodde på att en grupp höga herrar inom Saint-Esprit bildade en sorts gastronomisk klubb i vilken man regelbundet samlades för att utveckla konsten att äta och dricka. Klubbens måltider blev så berömda för sin finess och höga gastronomiska kvalite att ett uttryck myntades: göra en måltid för "les Cord on bleus".
Så småningom överflyttades benämningen från själva måltiden, och dem som njöt den, till den tidens stora kockar som tillredde dessa gastronomiska måltider. När man därför i dag talar om en Cordon bleu så menar man en person som betraktas som en stor artist inom matlagningskonsten. Lika gärna en kvinna som en man.
När en matlagningsskola, huvudsakligen avsedd för överklassdamer och turister, etablerades i Paris efter första världskriget, döptes den till Cordon bleu. Skolan i fråga undervisade huvudsakligen genom att yrkeskockar demonstrerade sina konster på en scen, med eleverna sittande på ett slags teaterparkett där deras enda verkliga deltagande var att göra anteckningar på de färdigtryckta recepten som delades ut. Intressant och lovvärt, men ger naturligtvis ingalunda eleven status som en Cordon bleu.Idén bakom servisen, en blå snodd.


Le Cordon Bleu.


Tore Wretman


Slutresultatet blev servisen Cordon Bleu

 
Start - Bilder - Formgivning - Glashistoria - Logotyper - Produktion - Profil - Translate Kontakt >>