Att få uppdraget av någon att göra en logotype är alltid ett intressant arbete och en utmaning.
Här nedan finns några exempel på logotyper jag skapat för organisationer och företag.


   L o g o t y p e r


 
Start - Bilder - Formgivning - Glashistoria - Logotyper - Produktion - Profil - Translate Kontakt >>