Att skapa bilder har alltid varit ett stort intresse för mig. Tidigare var det främst genom att teckna för hand men nu sker det mest med dator och de stora möjligheter det ger.


B i l d e r
De här bilderna är först gjorda i programmet FreeHand och därefter bearbetade i Photoshop.F r i h a n d s t e c k n i n g a r   
Här har jag använt mig av olika tekniker, blyerts, färgpennor och spritpennor.


 
Start - Bilder - Formgivning - Glashistoria - Logotyper - Produktion - Profil - Translate Kontakt >>